วันอังคารที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2555

ไปวัดร่องขุ่น


พระอุโบสถ

งามจริงพุทธศิลป์อันวิจิตร
งามยามพิศคิดยามเดินเพลินพิมาน
งามอ่อนช้อยที่สถิตย์พระประธาน
งามเปรียบปานเทพนิมิตรลิขิตมา


ปลาแหวกว่ายในน้ำที่ล้อมรอบพระอุโบสถ

หิวน้ำแล้วค่ะ

เมื่อยนัก...พักก่อน

สุขา...อยู่นี่เอง

ของที่ระลึก...ที่ติดตู้เย็น...สมุดบันทึก

ส่วนที่ก่อสร้างเพิ่มเติม


ผู้สร้าง...เก่งจริงจริงวันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ชมพันธุ์ไม้ในสวนฯสมเด็จฯ

สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  ก่อตั้งเมื่อปีพ.ศ. 2536 มีเนื้อที่ประมาณ 6,500 ไร่  ตั้งอยู่บริเวณชายเขตอุทยานแห่งชาติ ดอยสุเทพ-ปุย อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่  ปัจจุบันทำหน้าที่หลัก 4 ประการคือ 1. เป็นศุนย์อนุร้กษ์พันธุ์ไม้ไทย เป็นศูนย์รวบรวมพันธุ์ไม้ไทยและต่างประเทศนานาชนิด มีการรวมพันธุ์ไม้รูปแบบต่างๆเพื่อความสวยงามและให้ความรู้ทางวิชาการ
       2. เป็นแหล่งศึกษาทางธรรมชาติและแหล่งข้อมูลทางพฤกษศาสตร์
       3. เป็นศูนย์รวมตัวอย่างพรรณไม้แห้งสำหรับงานศืกษาทางอนุกรมวิธาน
       4. เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน
ค่าเข้าไปในสวนฯ ผู้ใหญ่ 40 บาท เด็ก 10 บาท นำรถตู้เข้าไปด้วย 100 บาท เป็นสถานที่สวยงามและร่มรื่นมาก  ส่วนจัดแสดงแบ่งออกแยกจากกันชัดเจน ถ้าจะดูให้ทั่วคงต้องใช้เวลาทั้งวัน เวลาเปิดทำการ 08.30-17.00 น. ทุกวัน

ดอกไม้ข้างถนนในสวนฯ


ท้องฟ้า ขุนเขา และต้นไม้

แม่ลูกแสนเพลิดเพลิน

กระบองเพชรทั้งสิ้น

กลุ่มกระบองเพชร

บัวสวรรค์ตามแนวถนน

บัวสวรรค์สีชมพู


ชมสวนในวันนี้ได้ทั้งความรู้ ความสุขใจจากบรรยากาศรอบตัวดีจังเลย